S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F O G D A R P... 1897. 06. 01 - 1959. 09. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Fogdarps poststation var belägen vid järnvägslinjen Eslöf - Hörby.

Postenkontoret var inhyrt i järnvägsstationen.

Den som först ansvarade för Posten var Sven Persson Lind från den 1 juni 1897.

Hans årsarvode var 100:- kronor.

Janne Wilhelm Kleberg tog över 1900.

Jöns Peter Svensson kom 1912.

Därefter en lång rad andra Posttjänstemän.

Fogdarps Järnvägsstation.