S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F L Y I N G E...1906. 02. 18 - 2005. ?

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Poststationen öppnads den 18.2.1906 och var belägen i järnvägsstationen.

Flyinge trafikplats (järnvägsstation) anlades 1906.

Den förste föreståndare för Posten var antagligen Nils Nilsson som även var trafikbiträde för järnvägen.

Innan järnvägen och Posten tillkom fick Flyinge borna sin post via gångpost från Lund.

Detta var från mitten av 1800 talet som posten två gånger i veckan kom från Lund

via Holmby-Östra Gårdstånga-(nuvarande Flyinge)

Västra Gårdstånga-Getinge-Östra Odarslöv och åter till Lund.

Färden var från tidig morgon till sent på kvällen.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-20

Tillbaka till Skånes Postanstalter