S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F L Ä D I E...1886. 09. 18 - 1970. 10. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Posten öppnade den 18.9.1886 och var inrättad i järnvägsstationen.

Förste stationsmästaren var Manne Gerhard Johansson som även hade hand om posten.

Hans årslön var 240:- kronor.

Handlanden Joel Persson tog över postgöromålen från 1920 års ingång.

År 1901 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Flädie - Borgeby.

6 gånger i veckan fram och åter gick lantbrevbäraren.

Flädie station anlades 1886.

Här hade även posten sitt kontor.

Åter till första sidan

Webbsidan uppdaterad 2017-11-01