S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F J E R D I N G S L Ö F...1875. 11. 01 - 1913. 01. 27

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

F J E R D I N G S L Ö F

OBS stavas här med E och F.

Se även Fjärdingslöf och Fjärdingslöv.