S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F J E L I E...1874. 01. 01 - 1878. 12. 31        1901. 08. 12 - 1911. 11. 02 ...  .. 1944. 09. 01 - 1970. 06. 30

Fjelie har varit igång i tre olika perioder.

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Nst. 16 från första perioden 1874 - 1878, mycket svåra stämplar

Fjelie öppnades vid 1874 års ingång.

Förste föreståndaren var fjärdingsman Nils Andersson med ett årsarvode på 100 kronor.

Postnamnet Fjelie har varit i bruk i tre olika perioder enligt ovan.

Fjelie utväxlade post med Landskrona och Lund.

En tidtabell för Kärrpostlinjen Lund - Landskrona

Se även Fjälie

Tillbaka till Skånes Postanstalter