S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F J Ä R D I N G S L Ö V... 1928. 02. 15 - 1960 . 05. 28

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

F J Ä R D I N G S L Ö V.

Obs här stavas ortsnamnet med Ä och V.

Se även Fjerdingslöf och Fjärdingslöf.