S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F J Ä R D I N G S L Ö F...1913. 04. 19 - 1927. 07. 25

Poststämplar - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

F J Ä R D I N G S L Ö F.

OBS stavningen här med Ä och F.

Se även på FJERDINGSLÖF och FJÄRDINGSLÖV