F J Ä L I E   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 58q.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.