S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F J Ä L I E....1912. 07. 12 - 1944. 08. 31

Poststämplar    Till första sidan.

 

F J Ä L I E.

Här är stavningen med Ä i Fjälie.

Se även på FJELIE.

Tillbaka till Skånes Postanstalter