S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E S P Ö....1877. 08. 01 - 1911. 10. 30

Se ÄSPÖ här.

Poststämplar -Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Den 29 september 1877 flyttade posten Espö in i järnvägsstationen.

Postorten var förut Lilla Beddinge, men eftersom den poststationen låg olämpligt till så drogs den in.

Och när flytten till Espö var klar fick även poststationen detta namnet.

Klockaren N. Rasmusson blev poststationsföreståndare med en lön på 200 kronor om året.

Espö hade postutväxling med Pkxp 30, 33 samt med Trelleborg och Anderslöf.

År 1877 fanns det en gångpostlinje mellan Vestra Vemmenhög och Espö


Espö järnvägsstation.

Här hade Posten sitt kontor

Webbsidan uppdaterad 2019-04-19