S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E S P I N G E....1886. 11. 16 - 1911. 02. 04

Poststämplar - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Postorten hette från början Östra Espinge som kom till 1 augusti 1875.

När järnvägen mellan Hörby - Tollarp var klar så flyttade posten in där i järnvägsstationen.

Samtidigt namnändras poststationen till Espinge.

År 1887 fanns det en lantbrevbärarlinje mellan Espinge och Svensköp som gick 3 gånger i veckan.

Men någon gång i början på 1911 ändras namnet igen till  ÄSPINGE

Webbsidan uppdaterad 2019-04-18