S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E S P E R Ö D... 1866. 05. 01 - 1911. 09. 11

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Den 1 maj 1866 blev Stationsinspektor John Alfred Esbjörn ansvarig för posten i Esperöd.

År 1874 tog Johan Astolf Hackwitz över den förenade posten och järnvägsstationen och fick

ett årsarvode på 480 kr. per år. 1888 ökades ersättningen till 540 kr.

Hackwitz var en av de poststationsföreståndare som var noga med att förse försändelserna med tydliga avstämplingar

Från april 1890 var Gustaf Ahlström ansvarig för posten.

1908 tog Jöns A:son Glantz över.

År 1911 ändrades posten kontorets namn till Äsperöd

En tidtabellen från 1866, för brev och paket linjen.

Två gånger i veckan gick turen fram och åter. 5 3/4 mil var sträckan. En häst användes till postvagnen.

Det fans även gångpost, lantbrevbäring som utgick från Esperöd.

Webbsidan uppdaterad 2015-01-10