S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E S L Ö V....1919. 03. 02. - 2002. 02. 09

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketiketter - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Stavas här med V i slutet på Eslöv.

Postmästaren Carl Johan Söder tjänstgjorde här mellan 1918 - 1920.

Se även på ESLÖF.