E S L Ö F   T Å G S T Ä M P L A R

Ovan två utdrag ur Utställningskatalogen ESLÖVIA 2011.

I katalogen kan man läsa en mycket intressant artikel om just ESLÖF - TÅG stämpeln.

Jag rekommenderar intresserade att köpa utställnings katalogen för 22:- (inkl.porto)

Kontakta Christer Mårtensson. kchristerm@hotmail.se

Här nedan visar jag två objekt på denna Eslöf Tåg stämpeln

Tåg 1 typ. 1


Tåg 2 typ. 1

Brev med Tåg 2 stämpel typ.2


Tåg 3 typ. 1


Tåg 4 typ. 2

Åter till första sidan.