S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E S L Ö F....1865. 08. 01 - 1927. 04. 14

Poststämplar    Brev    Vykort    Tågstämplar    Tidningsstämpel    Reketiketter    Till första sidan.

 

Den 1 augusti 1865 öppnades en poststation i Eslöf.

Den var belägen i järnvägsstationen.

Eslöf blev även Paketpostanstalt denna dagen.

Carl Christian Håkansson var postmästare från 1865-1888.

Det har funnits några olika lantbrevbärarlinjer som har anknytning till Eslöf under 1800/1900 talet.

Eslöf - Öslöv år 1887.

Eslöf - Remmarlöf - Virke med 3 turer i veckan 1888.

Eslöf - Ellinge - Eslöf med 6 turer i veckan år 1912.

mf.l

Se även ESLÖV.

Tillbaka till Skånes Postanstalter