S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E R I K S D A L... 1893. 09. 22 - 1961. 05. 27

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Med järnvägens tillkomst drogs poststationen Röddinge in i september 1893.

( Röddinge var postorten för Eriksdals borna förut )

22 september 1893 öppnades poststationen ERIKSDAL i järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var stinsen Johan Magnus Persson.

Eriksdals järnvägsstation.

Här hade posten sitt kontor.

Webbsidan uppdaterad 2015-01-10