S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E N G E L H O L M

1819 - 1911-12-24

Postala cirkulär och tidtabeller

Postens cirkulär med en normalstämpel typ 16 1884

Kärrpost linje från 1880 talet

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Första sidan