S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E N G E L H O L M

1819 - 1911-12-24

Några olika poststämplar som använts i Engelholm

Nst 6 Typ 1
Nst 6 Typ 2

Stempel lista över Engelholms Poststämplar

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Första sidan