S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E K E B Y...1875. 01. 01. - 1944. 08. 31...( Period 1 )

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Den 1 januari 1875 öppnades en poststation i kyrkbyn eftersom kronobrevbäringen upphörde.

Stationsinspektorn F.N. Schmidt var förste föreståndaren i Ekeby.

Ekeby hade postutrväxling med Pkxp 11 samt Raus och Bårslöf från 1875.

Mellan 1908 - 1912 fanns det även en lantbrevbäringslinje mellan Ekeby - Skromberga.

Poststationen Ekeby drogs in 31 oktober 1956, men namnet Ekeby fick dock leva kvar.

För posten flyttades nämligen till Skromberga med Ekeby som postnamn,

se EKEBY period 2.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-16