S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D U F E K E...1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Poststämpel - Tidningsartikel - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Ostsydost om Bårslöv ligger Dufeke.

Där öppnades poststationen Dufeke 1875.

Skomakare C. P. Lindberg blev den förste poststationsföreståndaren

med en årslön på 250 kronor.

Dufeke hade postutväxling med Pkxp 11 samt med Tågarp och Röstånga.

Det har funnits några gångpostlinjer som har anknytning till Dufeke under 1800 talet.

 

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-16