D Ö S J Ö B R O   V Y K O R T

Vykort poststämplar 1907

Åter till första sidan.