D Ö S J Ö B R O   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.


Normalstämpel 58p.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.