D Ö S J E B R O   B R E V

Brev med normalstämpel 61c. B

Brev med normalstämpel G 59e.  (Ovanlig stämpel)

____________________________________________

D Ö S J E B R O   R E K E T I K E T T

Typ. 5.1
Typ. 8.13

Typindelning enligt Bo Björks handbok Svenska Reketiketter.

Åter till första sidan.