S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D J U R S L Ö V....1929. 01. 23 - 1964. 06. 30

Poststämplar    Brev    Vykort    Till första sidan

 

I november 1929 ändrades stavningeI november 1929 ändrades stavningen från F till V i slutet på Djurslöv.

Poststationen ersattes med lantbrevbäring i juni 1964.

Nils Lindholm som var lantbrevbärare från Nordanå delade efter detta ut posten i Djurslövsområdet.

Se även på   DJURSLÖF

Webbsidan uppdaterad 2015-07-14

Tillbaka till Skånes Postanstalter