D J U R S L Ö V   B R E V

Postförskott med nst.58v

Stämpeln är den tidigast kända med stavningen V på slutet.


Bruksbrev med Nst. 58t.

Åter till första sidan