S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D J U R S L Ö F...1892. 12. 20 - 1931. 06. 20

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Järnvägens stationsmästare Sven Ståhl fick ta ansvaret för posten i Djurslöf.

Som öppnades den 20 december 1892.

Nio andra föreståndare har senare också tjänstgjort på Djurslövs posten.

Djurslöf namnändrades ca. 23.01.1929 till att stavas med V på slutet.

Se även DJURSLÖV.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-15