D A L B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16.


Normalstämpel 14.


Normalstämpel 59c. A


Normalstämpel 60c. C

Några olika poststämplar från Dalby.

OBS normalstämpel 16 på Dalby finns även från orten i Uppland,

dock ser man skillnaden på Y:et som är betydligt bredare upptill från orten i Uppland.

Åter till första sidan.