D A L B Y   T I D T A B E L L E R   G Å N G P O S T  /  K Ä R R P O S T .

 

Det har under 1800 och 1900 talet funnits många olika transportlinjer från och till Dalby.

Här syns några av dessa tidtabellerna.

En Kärrpostlinje mellan Lund - Ystad.

En Gångpostlinje mellan Dalby - Kyrkheddinge.

En Gångpostlinje mellan Dalby - Göddelöf.

Åter till första sidan.