S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D A L B Y... 1874. 01. 01 - 2002. 04. 15

Poststämplar   -  Brev    -  Vykort   -  Reketiketter   -  Gångpost/Kärrpost   -  Till första sidan

 

Den första föreståndaren på posten i Dalby var Gästgivaren Samuel Krakau.

Men han blev dock inte långvarig då han redan den 4 januari 1874 skrev till poststyrelsen

och begärde sitt entledigande, enär hans

" enskilda angelägenheter skulle bliva allt för mycket försummade genom den tid som kommer att

användas till samma befattnings ordentliga skötande"

Dalby namnändrades till Torna - Dalby den 1 januari 1876.

För att inte förväxlas med Dalby i Uppland.

Postnamnet Dalby återkom igen den 20 december 1892 eftersom Dalby i Uppland upphörde.

Webbsidan uppdaterad 2017-10-30

Tillbaka till Skånes Postanstalter