S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D A G S T O R P... 1893. 08. 08 - 1962. 11. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen öppnades den 8 augusti 1893.

Dagstorp ligger utmed järnvägslinjen Landskrona - Kjeflinge som tillkomm 1893.

Förste föreståndaren var Anders Persson Holmberg som blev posten trogen i 15 år.

Från 1908 till slutet av 1962 tjänstgjorde fyra olika föreståndare.

Poststationen stängde 30 november 1962 och ersattes av Lantbrevbäring från Dösjebro Lbb. 2

Dagstorps järnvägsstation där posten hade sitt kontor.