C H R I S T I N E B E R G   P O S T S T Ä M P L A R

Nst. 11 Strålstämpel

Åter till första sidan.