S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

C H R I S T I N E B E R G...1866. 10. 01 - 1870. 01. 31

Poststämplar   -  Till första sidan.

 

Den 1 oktober 1866 öppnades poststationen i stationshuset på bilden.

Stationsinspektör Anders Christian Andersson ansvarade för postgöromålen fram till 1874.

Christineberg hade postutväxling med Pkxp 12.

Man ändrade namn på stavningen till KRISTINEBERG i början av februari 1870.

Ytterliggare en namnändring kom i oktober 1901, då till postorten SKARHULT.

Christinebergs järnvägsstation

Tillbaka till Skånes Postanstalter