S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

C H A R L O T T E N L U N D...1874. 12. 15 - 1957. 12. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

En poststation öppnades i Charlottenlund den 15 december 1874.

den första föreståndaren var stinsen Gaufin Gyllsdorf.

Sedan dess så har ytterliggare tio föreståndare tjänstgjort på Charlottenlund.

År 1958 ändrades poststationens namn till Skånes Charlottenlund. Namnändringen motiverades av att

post till Charlottenlund i Danmark ofta sorterades till den svenska orten och vice versa.

Charlottenlund utväxlade sin post med järnvägsposten Pkxp 30 och 33 från 1874.


En tidtabel på en gångpostlinje från 1898.

Webbsidan uppdaterad 2015-08-09