S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B U N K E F L O S T R A N D... 1987. 03. 09 - 2002. 06. 03

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett   - Till första sidan

 

Är en tätort och ett delområde i Malmö kommun, Skåne Län.

Bunkeflostrand ingår i stadsdelen Limhamn - Bunkeflo i Malmö kommun.

Strandängarna i Bunkeflostrand är av riksintresse för naturvård.

De är flera tusen år gamla betesmarker med en stor artrikedom.

Strandängarna är Malmös första naturreservat.

Postombudet för Bunkeflostrand finns i ICA Supermaket = post i butik.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-14

Tillbaka till Skånes Postanstalter