S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B U L L T O F T A - M A L M Ö...2002. 03. 07 - ?

Stämpeltyper - Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

B U L L T O F T A   M A L M Ö    P O S T C E N T E R.

Flygplatsen Bulltofta invigdes i september 1923. När reguljärturerna startade 1924 var linjen Malmö-Köpenhamn världens kortaste pendellinje.

Tidigare fanns en flygplats för sjöflygplan vid spillepengen. På 1930 talet var Bulltofta en av Europas viktigaste flygplatser,

med linjer till bl.a England, Frankrike och Nederländerna. 1941 förlades flygflottiljen F 10 till Bulltofta.

Under slutet av andra världskriget nödlandade ett antal flygande fästningar på fältet, och det blev interneringsläger för amerikanska flygare.

Efter kriget blev flygplatsen åter civil. F 10 flyttade då till Ängelholm. 1952 fick Bulltofta asfaltbanor.

Nu blev chartertrafiken med jetflygplan betydande.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-14