S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B R U N N B Y... 1875. 01. 01 - 1963. 09. 28

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

I samband med att kronobrevbäringen upphörde öppnades det många postkontor.

Brunnby tillkom i början på 1875. Förste föreståndaren var

Mamsell Mathilda Dalhberg som fick ett årsarvode på 250 :-

Här är några personer som tjänstgjort på posten i Brunnby.

Klockaren Frithjof Bergvall 1888 - 1899

Handlanden Bernhard Lorentz Agardh 1899 - 1901

Louise Agardh 1901 - 1909 m.fl.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-14