B R O D D A    P O S T S T Ä M P E L

Normalstämpel 14

Mycket svår stämpel att få tag i i denna kvaliten.

Åter till första sidan.