S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B R O D D A...1893. 04. 01 - 1893. 08. 31

Poststämpel - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Brodda hade en kort period på bara 5 månader, här följer anledningen till detta.

I Simlinge inrättades en poststation den 1 april 1893.

Namnlikheten skulle kunna leda till förväxling vid sortering, så att post avsedd för Slimminge hamnade i Simlinge och vice versa.

Efter kontakt med landskansliet i Malmö beslöt poststyrelsen därför att namnet på poststationen i

Slimminge skulle ändras till Brodda den 1 april 1893, samtidigt som poststationen öppnades i Simlinge.

Kammarjunkaren W von Haffner, som bodde på Brodda. Höll sig med en egen postväska med poststationen i Skurup.

Hans adress var Brodda, Skurup. Hans post sorterades till Brodda, vilket var fel.

Han besökte postinspektionen i Malmö den 19 maj 1893 och framförde klagomål över att posten till honom ofta

skickades till poststationen Brodda och först därefter expedierades till Skurup. Viktiga brev blev försenade.

Postinspektionen föreslog då att Brodda skulle namnändras till Slimmingeby.

Och så blev det den 31.08.1893 Brodda upphörde.

Webbsidan uppdaterad 2015-08-10