S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O R S T A H U S E N...1905. 08. 01 - 1917. 01. 31

Stämpeltyp   -  Poststämplar   -  Vykort    -  Till första sidan

 

Borstahusen är ett litet fiskeläge norr om Landskrona. Byn fick sitt namn efter Anders Borste,

som kom från Ven och ursprungligen hette Christofferson i efternamn.

Borste var fiskare och båtsman, men rymde 1756 till Danmark

för att undgå tjänstgöring vid flottan i Karlskrona.

Det var hans båda söner Jöns och Rasmus som 1776 byggde de fiskarehus som fick namnet Borstahusen

och blev grunden till det nya samhället.

År 1898 fanns det redan lantbrevbäring till Borstahusen enligt tidtabellen.

Turen gick 6 gånger i veckan .

Webbsidan uppdaterad 2015-02-14

Tillbaka till Skånes Postanstalter