B Å R S L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämp 16

_____________________

Normalstämpel 27a.

Två olika Poststämplar har använts på Bårslöfs Poststation

Åter till första sidan.