S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B Å R S L Ö F...1875. 01. 01 - 1910. 06. 30

Poststämplar   -  Brev   -  Till första sid

 

Enligt överenskommelse mellan poststyrelsen och länsstyrelsen i Malmö

öppnades i januari 1875 en poststation i Bårslöf.

Bårslöf hade postutväxling med Pkxp 11 samt med Raus och Ekeby.

Från Raus utgick vid 1875 års ingång en postföringslinje österut till Ekeby.

Det var husmannen Pål Troedsson som innehade denna sysslan

Förste föreståndaren var länsmannen Lars Sjöström.

Poststationen Bårslöf var mindre lönsam för poststyrelsen under och år 1910 upphörde därför Bårslöf som poststation.

I dag finns det bara Post i Butik i Bårslöv. (ICA Nyckeln)


Det har varit några gångpostlinjer som har anknytning till Bårslöf på 1800 talet.

 

Webbsidan uppdaterad 2015-02-13

Tillbaka till Skånes Postanstalter