S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B Ö R R I N G E...1874. 12. 15 - 1966. 08. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett -  Järnvägsstationen - Kuriosa - Till första sidan.

 

Utmed järnvägslinjen Malmö - Ystad inrättades en förenad post och järnvägsstation i Börringe

Börringe utväxlade post med PKXP 30 och 33.

Axel Vilhelm Busch blev förste föreståndaren och var detta i 40 år.

Han efterträddes den 7 april 1946 av Mauritz Harald Andersson.

Efter honom var det åtta andra som tjänstgjorde i Börringe.

Den 31 augusti 1966 drogs Börringe posten in.

Ersattes med lantbrevbäring från Svedala Lbb. 1 och Lbb. 6

Redan i början på 1900 talet fanns det en lantbrevbäringslinje mellan

Börringe - Sturup - Börringe med 3 turer i veckan.

Webbsidan uppdaterad 2019-03-23

Tillbaka till Skånes Postanstalter