S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B Ö K E T O F T A...1886. 09. 18 - 1948. 12. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Även i Böketofta öppnades en poststation redan vid järnvägens öppnande för allmän trafik den 16 september 1886.

Stationsmästare Ola Svensson Wahlgren fick ansvaret för posten.

Ett stort antal personer har tjänstgjort på Böketofta posten.

Tidtabell på en lantbrevbäringslinje från 1916.