B L E N T O R P   P O S T S S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel 16.

En av Skånes 10 svåraste stämplar.

Åter till första sidan.