S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B L E N T O R P   1874. 01. 01 - 1876. 01. 02

Poststämplar  - Till första sidan

 

Blentorp öppnades den 1.1.1874 och hade denna stavning fram till 2.1.1876.

Blentorp utväxlade sin post med Lund och Ystad. (Se tidtabellen.)

Namnet ändrades till Blentarp ca. 17.10.1879.

Ortsstämpeln Blentorp tillhör en av Skånes svåraste.

En bidragande orsak till detta med sällsynta stämplar kan vara

att det förekom mycket slarv på poststationen, och brev mm blev poststämplade i Lund eller Ystad.

Man ser detta på stämpelavtrycken som ofta är mycket dåliga.

Eslöfs kommun som normalt använde Blentorp, gick i stället till Lunds postkontot

ca. 2 mil bort och lämnade sim post.

Webbsidan uppdaterad 2020-08-04

Tillbaka till Skånes Postanstalter