S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B L E N T A R P... 1876. 12. 30 - 1995. 02. 11

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett -Tidtabell - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststation som från 1874 hade namnet BLENTORP.

Från 1876 namnändrades poststationen till Blentarp.

Poststationsföreståndare som tjänstgjort i Blentarp.

Jacob Bruhn 1876 - 1893

Bengt Lundgren 1893 - 1900

Ola Andersson 1900 - 1909

Alfred Martin Lundin 1909 - 1958

Very Evy Lundin 1958 - 1975

Webbsidan uppdaterad 2014-08-10