S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J U V... 1937. 06. 15 - 2002. 03. 19

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketiketter - Skånes Poststämplar - Till första sidan

 

Bjuf fick ändrad stavning till Bjuv ca. 15.06.1937 .

Tidigare var stavningen med ett F på BJUF.

Den som var postföreståndare när stavningen till Bjuv infördes 1937.

var Märta Hildegard-Hammar.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-12