B J Ö R N S T O R P    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14

____________________

Normalstämpel 58t.

Åter till första sidan.