S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ö R N S T O R P   1893. 09. 22 - 1966. 07. 30

Poststämplar - Brev - Till första sidan

 

Posten öppnade den 22 september 1893 och var belägen i järnvägsstationen.

År 1878 fanns det en gångpostlinje mellan Björnstorp - Gödelöf.

Carl Peter Engqvist var den förste föreståndaren, han gick i pension 1 april 1928.

Åtta andra har tjänstgjort som föreståndare på Björnstorp.

Den sista var Anna Greta Kristoffersson (1964-1966)

Posten upphörde den 1 augusti 1966.

Björnstorpsborna fick nu posten via lantbrevbäraren från Genarp. (Lbb.1)

Tillbaka till Skånes Postanstalter