S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R S J Ö L A G Å R D   1866. 05. 01 - 1933. 04. 25

Poststämplar - Brev - Gångpostlinje - Till första sidan

 

Den 10 november 1865 fick poststyrelsen tillstånd att öppna en postexpedition i Bjersjölagård.

Postexpeditionen var i järnvägsstationen som ligger utmed Ystad - Eslöfs banan.

På den tiden var en postexpedition i stort sett likställd med ett postkontor, dock med den

skillnaden att föreståndaren tillsattes av poststyrelsen.

Medan föreståndare för postkontor tillsattes av regeringen.

Till chef för postexpeditionen utnämndes Johan Stendal och han fick tillträda den 1 maj 1866.

Bjersjölagård var postexpedition (pxp) från 1.5.1866 - 14.8.1869.

Och poststation (pst) från 15.8.1869

Se även på BJÄRSJÖLAGÅRD

Webbsidan uppdaterad 2020-07-30

Tillbaka till Skånes Postanstalter